skip to Main Content

Dalslands kanal fyller 150 år under 2018 och är populärare än någonsin. Varje år passerar tusentals fritidsbåtar genom kanalen för att uppleva vackra och mångsidiga naturscenerier. De många slussarna, 31 till antalet, bjuder på en kulturskatt. Byt några ord med slussvakten och du får uppleva det genuina, samtidigt som du får höra senaste nytt.

 

En tur på Dalslands kanal och man befinner sig i hjärtat av Sveriges sjörikaste landskap. Kanalen är ett 254 kilometer långt system som under åren förvandlats från nödvändig transportled för sågat virke och järnmalm till välbesökt upplevelseväg. Stora och små sjöar binds ihop av en mil grävd eller sprängd kanal och bjuder på vackra naturmiljöer.  Kanalen byggdes av Nils Ericson mellan åren 1865-1868. I år, 2018, firar kanalen 150 år.

M/S DALSLANDIA trafikerar Dalslands Kanal mellan Håverud och Bengtsfors. På sträckan passeras 16 spännande slussar som lyfter båten hela 33 meter över från starten i Håverud. De romantiska brukssamhällena med sina slusstationer och herrgårdar vi passerar knyts samman av vackra sjöar med orörd natur och rikt fågel- och djurliv.

 

 

Akvedukten i Håverud

Akvedukten är riksbekant, med sin berömda kombinationen av landsvägsbro, järnvägsbro och akvedukt. Kanalbåtarna går i en smal metallränna för att komma över i nästa vattendrag. Ovanför kanalen går tågbron och ännu en bit upp går  bilvägen. Man hisnar lite när man ser ner på kanalen från vägbron – det är en speciell känsla att se färdvägarna korsa varann på detta sätt.  Metallrännan är ett ingenjörsmästerverk och krävde en del klurande innan de kom på lösningen. Den är gjord i plåt och är sammanfogad med 33000 nitar, byggd vid Bergsunds mekaniska verkstad, till en summa av 36.000 rdr. Det fantastiska är att den ännu efter 150 år är i original. Man byggde så att det håller!

Kanalfakta

Dalslands kanal sträcker sig från Vänern upp till Bengtsfors. Höjdskillnaden på sträckan är drygt 40 meter.

  • Byggdes 1864 – 1868 under ledning av Nils Ericson
  • 17 slusstationer
  • 22 sjöar och höljar, av ca 1300 sjöar bara i Dalsland
  • 31 slussar
  • Kanalsystemets längd är 254 km varav ca 12 km är grävd eller sprängd kanal.
  • Systemet sträcker sig från Köpmannebro vid Vänern via sjöar in i sydvästra Värmland
  • Nivåskillnaden mellan Stora Le och Vänern är 66 m.
  • Maximalt tillåtet djupgående är 1,80 m, max båtlängd 22,75 m och max bredd 4,05 m.

 

Back To Top